De Stand-up Filosoof Roland van Vliet

September 2007. Iedereen heeft wel eens zoiets. Vanzelfsprekendheden die ineens niet meer voor zich spreken. Vragen die er zomaar zijn. Doodgewone Kwesties die toch door de geest blijven spoken. Verrassend verwarrend. Met op deze avond de kans antwoorden te vinden of juist verwonderd te worden.

Door de filosoof die op alles antwoord heeft. Waardoor vragen nieuwe vragen oproepen. Want wat is eerst: denken of voelen? En is liefde een gedachte of een gevoel? Of gaat het om mijn wil en is die wil dan eindeloos? Kan ik gewoon zijn en hoe dan? In deze tijd liefst, maar bestaat die wel? Want is het waar wat ik hier zie? En zou dit eigenlijk mijn eerste leven zijn? Of ben ik er toevallig voor mijn partner? Kan een mens intuïtie leren? Bestaat zinvol geweld? Hoe krijg je geluk? Kan ik lachen en huilen tegelijk? En wat geeft zin in leven? Uitdagende vragen van iedereen. Scherpzinnig en prikkelend geformuleerd, zodat de filosoof direct antwoord moet geven.

Door hardop te denken en iedereen mee te nemen op een ontdekkingsreis door de geest én door de tijd. Van Plato, Hegel, Nietzsche, Wittgenstein, Sartre en Foucault naar het hier en nu, naar het leven van alledag. Als legale geestverruiming.

Terug naar overzicht >>

Error